คำถามที่พบบ่อย

คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูวิธีการจองได้ คลิก หรือให้พนักงานของเราทำรายการแทนคุณลูกค้า คลิก

คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูเที่ยวรถโดยเข้าไปหน้าแรกของเว็บไซต์และเลือกข้อมูลต้นทาง ปลายทาง วันที่ จำนวนผู้โดยสาร แล้วกดปู่ม ค้นหาเที่ยวรถ จะมีข้อมูลเที่ยวรถแสดงขึ้นมา

คุณลูกค้าสามารถเข้าไปเบอร์โทรของเคาน์เตอร์เช็คอินเมนู เคาน์เตอร์ออกตั๋ว หรือ คลิก

แนะนำให้คุณลูกค้าติดต่อพนักงานของ Thai Ticket คลิก ในช่วงเวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. นอกช่วงเวลานี้จะไม่สามารถทำการชำระแบบวิธีโอนเงินได้

คุณลูกค้าต้องไปถ้าหน้าเคาน์เตอร์ออกตั๋วก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 นาที พร้อมแจ้งรหัสการจองในกับพนักงานเพื่อทำการออกตั๋ว

คุณลูกค้าสามารถติดต่อพนักงาน Call Center โทร 02 269 6999 ได้ตลอด 24 ชม.

กรณีขึ้นพลาดเที่ยวรถถือว่าคุณลูกค่าสละสิทธิ์การเดินทาง เพราะฉะนั้นควรมาถึงเคาน์เตอร์ออกตั๋วก่อนเดินทาง 30 นาที

คุณลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานของ Thai Ticket คลิก เพื่อขอข้อมูลการจอง