เคาน์เตอร์เช็คอิน

บริษัท
สถานี
เคาน์เตอร์ออกตั๋ว
แอร์อรัญพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส สระแก้ว [0-3742-1210]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 30,31 [0-2512-3755]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
ช่องหมายเลข 25 [0-2713-5335]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส อรัญประเทศ จุดจอดหน้าบริษัทแอร์อรัญพัฒนา [0-3722-3238]
แอร์ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29 [0-2936-0039]
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด [0-4481-1556]
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ [0-4480-0490]
จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ [0-4489-0678]
จุดจอด ต.ละหาน
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ [064-5277998]
จุดจอด อ.จตุรัส
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ [0-4484-0489]
จุดจอด ต.หนองบัวโคก
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ [0-4480-2101]
จุดจอดด่านขุนทด
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ [044-389460]
แอร์เมืองเลย
จุดจอด อ.ปากชม
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม [06-2986-5535]
เชียงคาน
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน [095-3312584]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย [043-311063]
จุดจอดท่าลี่
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่ [081-8736881]
จุดจอดผานกเค้า
จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า [085-9284506]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7 [02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225]
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย [042-832042 / 091-8317634]
แอร์พอร์ตแวน
จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์
ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [080-0506790]
Airport Van ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง บจก.แอร์พอร์ตแวน [093-5767646]
สมบัติทัวร์
จุดจอดเดชอุดม
สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม [0-4536-1155,093-5077420]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38 [094-6477779]
จุดจอดกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ [0-4566-1100 , 093-5077418]
แอร์อุดร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่อง118 และ 55 [02-936-2735 , 081-828-7933 ]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
บขส.อุดรธานี (บริษัท) [042-245-789 , 042-344-994 ]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
บขส.บึงกาฬ ช่อง 2 [086-369-0814]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
บขส.หนองคาย [042-422-982 , 086-334-2996]
จุดจอด อ.ศรีวิไล
จุดจอด อ.ศรีวิไล [042-497-488 , 086-322-7032]
จุดจอด อ.พรเจริญ
จุดจอด อ.พรเจริญ [042-487-655 , 086-314-3103]
จุดจอด อ.โซ่พิสัย
จุดจอด อ.โซ่พิสัย [042-485-125 , 086-322-0872]
จุดจอด อ.เฝ้าไร่
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ [042-417-180 , 086-344-3869]
จุดจอด อ.บ้านดุง
จุดจอด อ.บ้านดุง [042-271-058 , 086-456-2421]
จุดจอดปากคาด
จุดจอดปากคาด [042-481-361 ]
จุดจอด อ.รัตนวาปี
จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี [042-418-024 , 086-369-0815]
จุดจอด อ.โพนพิสัย
จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย [042-651-265 , 091-867-1284]
จุดจอด อ.พังโคน
จุดจอด อ.พังโคน [042-734-722 , 086-334-2995]
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน [042-722-714 , 086-314-3102]
จุดจอดหนองเม็ก
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อุดร [042-110-381]
เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
จุดจอดบ้านคันพระลาน
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ [089-5854616]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 51ก [098-4349099]
จุดจอด อ.เขมราฐ
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ [080-1625428]
จุดจอด อ.หนองผือ
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ [088-3646255]
จุดจอด อ.ประทุมราช
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ [087-4637078]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ []
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ [085-010-7856]
บางสะพานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93 [081-8298641,081-8297752]
บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41 [(call center 1215)]
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
ช่องหมายเลข 1 และ 4 [(call center 1215)]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ ช่องหมายเลข 76 [02-8946050-3]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ [052-000248]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ [054-711077-3]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องหมายเลข 16 [ 077-281110]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ [053-774022]
บุษราคัมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [081-4729959 , 065-5040154]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A [02-9363201, 02-5379007]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 [02-9364247 , 090-7793900]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [054-741714,065-5040157]
จุดจอดเวียงสา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [054-781106 , 065-5040156]
จุดจอด อ.ร้องกวาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [065-5040155]
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-451243 , 065-5040161]
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-287149 , 065-5040152]
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-282155 , 065-5040151]
จุดจอดท่าบ่อ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-432223 , 065-5040160]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-461305 , 065-5040159]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-249108 , 065-5040158]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [065-5040150]
จุดจอดนาวัง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-364199]
จุดจอดนากลาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [061-6468702 , 095-6615646]
จุดจอดบ้านกลางใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [089-416-1789]
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [085-647-1411 , 094-6490378]
จุดจอด อ.นายูง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [042-150066]
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [081-7299629]
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
- [02-531-0960]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย [081-3580975 , 062-3107326]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [081-3580974 , 062-3107320]
จุดจอดบ้านดู่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [087-1775331]
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [092-2424604 , 094-8250652]
จุดจอด อ.แม่จัน
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [097-9202989]
จุดจอดห้วยไคร้
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ [053-763034 , 092-182263]
บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54 [02-8946101, 02-8946044]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องหมายเลข 3 [076-373299 , 085-7963411]
มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ อุบลฯ-กรุงเทพฯ [088-1704562]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลย 33 [0-2936-0411]
โชครุ่งทวีทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
จุดจำหน่ายตั๋วโชครุ่งทวีทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต [0-7635-5980-1]
อีสานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51 [0-2936-0155]
สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3 [043-471585]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2 [08-1765-0183]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2 [0-5324-6111]
จิรัฐกาล-เขมราฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)
บขส.รังสิต [061-4359280 / 083-8964013]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
บขส.ยโสธร [090-0469782]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3 [0927325333 , 02-9360365]
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว [082-6965090]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ [081-2661018]
จุดจอด อ.ประทุมราช
จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส. [090-8306921]
จุดจอด อ.หนองผือ
อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ [081-9762731]
จุดจอด อ.เขมราฐ
ปั๊มปตท.เขมราฐ [083-1317273]
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
หน้าโลตัสโพธิ์ไทร [091-5930081]
จุดจอดบ้านหัวนา
จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา [090-9580291]
กรุงสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงสยามทัวร์ [077-437342]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ใหม่ ช่อง 44 [02-894-6045]
ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39 [0-2894-6151-2]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่ [0-7566-3502]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา [0-7641-2300]
อ.ตะกั่วป่า
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า [0-7641-2300]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา [0-4424-5123,08-9672-4333]
โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91 [02-936-0956,02-936-2781,086-4196262]
นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
บขส.นครศรีธรรมราช [062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
บขส.ภูเก็ต [086-9481071]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
บขส.หาดใหญ่ [063-3901877]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
บขส.สงขลา [063-3901867]
นครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66 [0-2894-6154-5]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์ [0-7531-5390]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์ []
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์ []
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ) [0-7531-5390]
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน [0879251009]
นวนครทัวร์
จุดจอด อ.แวงใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ [081-9759980]
จุดจอด อ.มัญจาคีรี
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ [099-5456441]
จุดจอด อ.ชนบท
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ [043-286416]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4 [085-0006287]
จุดจอด อ.พระยืน
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ [043-266338]
จุดจอด ต.ท่าศาลา
จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ [043-266576]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39 [02-9363702,094-2831188]
นิวมิตรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 46 [0-2894-6115]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
สำนักงานนิวมิตรทัวร์(อยู่ในเมือง ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์) [0-7781-1150]
คิงส์ด้อมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งนครสวรรค์ [089-5688445, 063-361-9244]
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งพิษณุโลก2 [087-3153300, 095-3956951]
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน) [084-611-2866]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งพะเยา [088-5938071]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย [081-9804817 ]
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
- [089-4313555]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A [097-1298229]
อ.ศึกษาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์ [095-724-9531,092-107-5851]
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์ [089-8437563]
เพชรประเสริฐ
ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
เซเว่น อิเลฟเว่น ปั๊ม ปตท รามอินทรา กม3 [086-445-1455,0-5672-0720]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ตาก [0-5551-2777]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส แม่สอด [055-563-883]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร [0-5579-9949]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส พิษณุโลก [0-5521-1344, 055-986-311]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก [056-912-100]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ขอนแก่น [043-471-591,086-459-0093]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ชุมแพ [063-197-3038]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร [042-614647,081-3987024]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์ [056-223-323,08-1999-5698]
บ้านฉาง
หน้าธนาคารออมสิน [081-575-9628,038-603-745]
ท่าลำนารายณ์
ร้านอาหารลำนารายณ์ [036-689-889]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง [0-5352-5161]
จุดจอดมหาชัย
ท่ามหาชัย [087-5676630 , 086-4451455]
สวนผึ้ง
สวนผึ้ง [088-5676630,086-4451455]
ภูเก็ตท่องเที่ยว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64 [0-2894-6144-5]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต) [0-7622-2107 ,0-7622-2108 ,0-7622-2109]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29 [0-2936-1388]
ภูกระดึงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82 [0-2936-0511]
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว บขส [042-833-684]
จุดจอดเชียงคาน
ปั้มน้ำมัน เชล [088-314-3572]
วังสะพุง
ช่องขายตั๋ว บขส [042-850-163]
จุดจอดผานกเค้า
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า [089-7098808]
จุดจอดภูกระดึง
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง [089-7098808]
จุดจอดท่าลี่
ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่ [่085-4771517]
ภูหลวงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น [043-471582]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งเชียงใหม่ [053-304316]
พิษณุโลกยานยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54 [02-9362924 , 02-9362925]
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
บริษัท [055-302021 , 055-302022]
ปิยะชัยพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส [053-646430, 053-734305 , 062-3107326]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส [053-773550 , 062-3107322]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ [074-465203 ]
จุดจอด อ.ด่านนอก
ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ [081-0936459 ]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31 [074-311077]
ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ [042-491010 , 083-3477658]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย [042-460205 , 0885620632]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี [042-343403 , 083-6603510]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก [081-0936459]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่ [074-465203]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง [087-2930186]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง [089-4741325]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น [043-247333 , 043-235888]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31 [074-311077]
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58 [ 0-2894-6330,02-894-6331]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์) [0-7446-5203]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31 [074-311077]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ [044-270092,080-2952003]
ท่าพัทยา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ [038-410-748]
พรพิริยะทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่อง A1 และ 44 [02-9362939 , 02-9363554]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ [054-621400]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ [054-218199]
จุดจอด อ.สอง
จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ [054-593848]
ประกิจยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
บขส.ใหม่ จำหน่ายตั๋วที่หน้าช่องจอดรถอาคาร 1ช่อง 9 [091-7710151]
จุดจอดประกิจยนต์ หัวหิน
จำหน่ายตั๋วระหว่างหัวหิน ซอย 66-68 ตรงข้ามแขวงการทางหัวหิน [091-7710159 , 093-9242223]
จุดจอดชะอำ
จุดจอดชะอำ ใกล้โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี [091-7710158]
จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี
จุดจอด ราชบุรีจำหน่ายตั๋วใกล้สำนักงานไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีก่อนถึงวัดทุ่งตาล [091-7710156]
จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี
จุดจอด เพชรบุรี จำหน่ายตั๋วคิวรถตู้ตรงข้าม Big-c [091-7710157]
นครปฐม
จำหน่ายตั๋ว ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครปฐม ถนนทรงพล [091-7710155]
จุดจอดกำแพงแสน
จุดจอดกำแพงแสน จำหน่ายตั๋วติดร้านอาหารเหม่ยลี้อร่อยเวอร์ [091-7710154]
ปากช่อง
ใกล้ที่จำหน่ายตั๋วราชสีมาทัวร์ [091-7710152]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จำหน่ายตั่ว ในสถานีขนส่งสระบุรี [091-7710153]
ประหยัดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42 [0-2936-0496]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ [0-4358-1705]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ [0-4359-0345]
จุดจอดปากแซง
อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด [089-2443206]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
บขส.ยโสธรแห่งที่2 [089-2443206]
จุดจอด อ.เขมราฐ
ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์ [089-2443206]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ [089-2443206]
นครศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องหมายเลข 67 , 68 [02-8946220]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์ [075-343851 , 075-343852]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง [075-518132 , 075-333890 , 086-4758467 ]
รุ่งกิจทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องขายตั๋วที่ 10 [Call Center เบอร์ 076-373256 , 062-4936442 , 076-421805 , 076-373332]
ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง
ศูนย์บริการลูกค้า รุ่งกิจทัวร์ [077-810299 , 080-6486804 , 077-812324]
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
ช่องขายตั๋วที่ 1 [084-3078193]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
ช่องขายตั๋วรุ่งกิจทัวร์ [082-8153137 , 076-421805]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
ช่องขายตั๋วที่รุ่งกิจทัวร์ [080-6486885]
รุ่งประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5 [0-2936-3638-9 / 081-574-3377 ]
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง [043-711072]
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37 [0-2936-0864]
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถนนวิภาวดี) [0-2537-8218]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ [0-4351-4569,0-4351-2500]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ [0-4261-5427,0-4263-1306]
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9 [098-2566996]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต [086-9288773]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต [094-6166925]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต [092-7247460]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต [098-2569669]
สวัสดีทั่วไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องหมายเลข 8 [08-2398-0777]
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา
เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต [08-2398-1777]
สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64 [0-2537-8611,0-2936-3001]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ [0-4249-1571]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
บขส.3, ช่อง13 [098-2062514 , 083-3441828]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู [087-2208994]
สวัสดีสุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88 [0-2936-9994,061-6476999]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ [061-6476888,044-530099]
สยามเฟิสท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 10, 11, 12 [0-2936-1120]
สยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1)
สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1 ข้างวัดเสมียนนารี) [0-2954-3601]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง [0-5422-7819,0-5422-7902]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) [0-5324-7233]
สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34 [074-311077]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60 [02-894-6160-2]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่ [074-234638]
ศรีมงคลขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช [044-251511]
ท่าพัทยา
สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3 [038-424085]
สมบัติทัวร์
จุดจอดบุณฑริก
สมบัติทัวร์ บุณฑริก [062-1689033]
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี [Call center 1215]
407 พัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
บขส.บึงกาฬ [042-492122]
จุดจอด อ.บุ่งคล้า
หน้าตลาดสดบุ่งคล้า [042499067]
จุดจอด อ.พังโคน
ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช [042771108]
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน [093-105-5636]
จุดจอด อ.น้ำโสม
ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส) [098-149-2822]
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์) []
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่ [042451070]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส [04-224-3800]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108 [02-936-0081]
จุดจอด อ.สังคม
จุดจอด อ.สังคม [042-441095]
ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33 [074-311077]
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62 [02-8946160 - 2]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่ [074-429525]
ศรีสุเทพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72 [02-894-6167,02-894-6166]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ออฟฟิต ศรีสุเทพ [075-348089]
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ [089-4738198]
จุดจอด อ.ขนอม
จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์ [075-528605]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ [075-215173]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ [087-4725252]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ [089-4741352]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ [074-723435,089-6538593]
จุดจอด อ.เชียรใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ [075-386211]
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ [085-5841401]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง [075-518132]
ศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์ [08-6476-8287]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์ [08-6476-8285]
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง) [0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)]
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36 [0-28946040-1]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล [087-0838811]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง [087-0320055]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง [089-7295443]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี [0-7720-0846]
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ) [0-7541-2419]
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม [0-7552-8323]
ซันบัส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1 [0-2936-3993 , 096-7017251]
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส [086-7586111 , 042-033188]
เชียงคาน
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน [02-396-3993,044-822134]
จุดจอดแก้งคร้อ
จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ [080-0434306 , 044-882735]
จุดจอดภูเขียว
จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว [086-8703946]
จุดจอดหนองหิน
จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน [042-852224 , 091-0798391]
วังสะพุง
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง [042-841519 , 062-7455767]
จุดจอดบ้านธาตุ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ [042-854027]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ [044-838008]
สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48 [0-2894-6066]
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) [0-7750-1535]
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร [077504901]
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน) [0-77541242 , 077545151]
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) [077559436]
เทียนไชยแอร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72 [08-1266-9930]
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ [0-4482-3111]
ไทยสงวนทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9 [0-2936-0582]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร [08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247]
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว [08-1876-7959]
จุดจอดหนองสามสี
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน) [08-1718-2216]
จุดจอด อ.กุดชุม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์) [08-7443-3003]
จุดจอดเลิงนกทาใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์) [08-4955-9374, 08-6720-0170]
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร) [08-7431-0483]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย) [08-2876-8495, 08-5769-3211]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร [08-9278-8994]
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย [08-0601-7362]
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม [08-1421-4746]
วัฒนสาครทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก [02-9363353]
บุญฑริกทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 13 [02-936-0017]